Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สาระน่าูรู้
เปิดรับสมัครมาตรา 40 วันสุดท้าย เปิดรับสมัครมาตรา 40 วันสุดท้าย ประชาชนแห่สมัครล้นพื้นที่บริการ พบผู้สมัครอายุมากสุด 106 ปี ผู้บริหาร สปส. ยันไม่ยืดเวลารับสมัคร
 
เปิดรับสมัครมาตรา 40 วันสุดท้าย

เปิดรับสมัครมาตรา 40 วันสุดท้าย ประชาชนแห่สมัครล้นพื้นที่บริการ พบผู้สมัครอายุมากสุด 106 ปี ผู้บริหาร สปส. ยันไม่ยืดเวลารับสมัคร 
วันนี้ (8 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชั้น 1 สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 อาคารสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวนมาก ซึ่งส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 น. มีผู้ประกันตนรอชำระเงินสมทบกว่า 3,300 คน
       
        นางจรีรัตน์ ศิลารมณ์ วัย 74 ปี มาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 กล่าวว่า มาสมัครเพราะต้องการออมเงินไว้ใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่ายา มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เดือนละ 4 - 5 พันบาท โดยเลือกส่งเงินสมทบย้อนหลังถึงเดือน พ.ค. 2555 ส่วนการยุบมาตรา 40 ไปรวมกับกองทุนเงินออมแห่งชาติ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และอยากให้คงกองทุนในส่วนมาตรา 40 ไว้เช่นเดิม โดยเฉพาะทางเลือกที่ 3 เนื่องจากเกรงสิทธิประโยชน์ลดลง และหากจะมีการตั้งกองทุนเงินออมแห่งชาติ ก็ควรเปิดรับสมัครใหม่ ไม่ควรนำไปรวมกัน
       
        นายสุเมธ ประกิจ อายุ 63 ปี ชาว จ.อุทัยธานี ลูกชายของ นางทิม ประกิจ อายุ 106 ชาว จ.อุทัยธานี ที่สมัครประกันสังคมมาตรา 40 กล่าวว่า มาสมัครเป็นผู้ประกันตน เพื่อเป็นเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น ทั้งนี้ เมื่อก่อนแม่มีอาชีพทำนา ปัจจุบันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากนัก เพราะลูกๆ เลี้ยงดูและมีเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท ขณะเดียวกัน ตนก็ได้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยและจ่ายเงินสมทบย้อนหลังไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2555
       
        นางเซี่ยมกี่ นิลทองคำ ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2556 - 7 ธ.ค. 2557 ทั่วประเทศ มีผู้สมัครทั้งหมดกว่า 2 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้สมัครมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ออม 100 จ่าย 100 กว่า 1.5 แสนคน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 1 - 7 ธ.ค. มีผู้สมัครกว่า 1 แสนคน ทั้งนี้ จะไม่มีการขยายเวลารับสมัครผู้สูงอายุที่มีเกิน 60 ปีเข้าเป็นผู้ประกันสังคมมาตรา 40 อีก 
       
        ทั้งนี้ ผู้ที่อายุเกิน 65 ปี ขึ้นไปจะสามารถสมัครได้แค่ทางเลือกที่ 3 เท่านั้น จาก 5 ทางเลือก ได้แก่ 1. จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสมทบ 30 บาท) คุ้มครอง กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต 2. จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสมทบ 50 บาท) คุ้มครอง กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต กรณีชราภาพ 3. จ่ายเงินสมทบ 200 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสมทบ 100 บาท) คุ้มครองกรณีชราภาพ 4. ทางเลือกที่ 1 และทางเลือก 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน (จ่ายเอง 170 บาท รัฐสนับสนุน 130 บาท) คุ้มครองกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิตกรณีชราภาพ และ 5. ทางเลือกที่ 2 และทางเลือก 3 จ่ายเงินสมทบ 350 บาท/เดือน (จ่ายเอง 200 บาท รัฐสนับสนุน 150 บาท ) คุ้มครองกรณี ประสบอันตราย/เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต กรณีชราภาพ ซึ่งกรณีชราภาพจะได้รับเงินบำนาญก็ต่อเมื่อส่งเงินสมทบเกิน 420 เดือน หรือ 35 ปี หากส่งไม่ถึงตามที่กำหนดก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ
       
        สำหรับผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และได้รับเงินบำเหน็จแล้ว และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และหยุดส่งเงินสมทบสามารถสมัครเข้ามาตรา 40 ได้ แต่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ยังได้รับเงินบำนาญอยู่นั้นจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรา 40 ได้ นอกจากนี้ หากสมัครภายในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ยังสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 หรือประมาณ 32 เดือน 

 
สำหรับคุณ

เปิดกรุเพลงเก่า

ท่องเที่ยว


ท่องศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ

พระนครคีรี เป็นชื่อพระราชวังที่ตั้งอยู่บนยอดเขากลางเมืองเพชร
 
 

ท่องเที่ยว


ตลาดน้ำอัมพวา

ล่องเรือชมหิ่งห้อย ดูวิถีแบบไทยๆ เป็นตลาดที่ยงคงความเป็นไทยได้เป็นอยางดี เหมาะที่จะพาญาติผู้ใหญ่ไปพักผ่อน
หนังสือ ผู้สูงอายุ คนแก่ คนชรา อุปกรณ์ รถเข็น
แนะนำติชม